Trainersopleidingen

Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving gecreëerd door competente (sport)bestuurders.

Uitgaande van bovenstaande wil het KNKV er toe bijdragen dat alle teams getraind en gecoacht worden door gecertificeerde trainers en coaches. Het KNKV heeft daar een drietal opleidingen voor. 


1. Korfbal Trainer 2

De opleiding heeft als kern het lesgeven (didactiek). Lesgeven is de basis om de inhoud (korfbalvaardigheden) over te kunnen brengen. In de opleiding wordt ook enige aandacht besteed aan het coachen. Ook moet de cursist een keer assisteren bij een korfbalactiviteit.
De opleiding is vooral praktijkgericht. 


2. Korfbal Trainer 3

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het proces van “analyse naar oefenstof”. Kennis van korfbal, van training en van korfballers komt aan bod. Coaching, met als kern gespreksvoering, wordt behandeld. De cursist moet ook een korfbalactiviteit organiseren.
De KT 3 leidt de cursist ook op tot Praktijk Begeleider voor het niveau van KorfbalTrainer 2.
KT 3 is een praktijkgerichte opleiding. 


3. Korfbal Trainer 4

Alle aspecten van het trainersvak worden verder en dieper uitgewerkt. De KT 4 leidt de cursist ook op tot Praktijk Begeleider voor het niveau van KT 3. 


Voor alle drie de opleidingen geldt: 
-       de cursist is verplicht een ploeg te trainen;
-       de cursist wordt ondersteunt door een Praktijk Begeleider.