Toelichting bestelling opleiding meerdere personen

Opleidingen

Een coördinator kan meerdere leden of één lid van zijn/haar vereniging aanmelden. Zie hieronder voor de procedures.

Procedure aanmelden + betalen van opleidingen door een coördinator voor meerdere leden tegelijk.

1. Een opleidingscoördinator kan meerdere aanmeldingen tegelijk doet. Er worden dus meerdere opleidingen tegelijk ‘gekocht’ (betaling via iDeal) in één aanmelding. Men kan zelfs verschillende opleidingen voor meerdere personen in één keer afhandelen.

Bijvoorbeeld: de opleidingscoördinator heeft 15 leden van de vereniging die Basisopleiding B willen gaan doen. U start de procedure voor ‘aanmelden + betalen’ en komt in de servicemodule.

U geeft aan (bij het aantal) dat u 15 keer Basisopleiding B in uw ‘winkelwagen’ doet. Vervolgens gaat u betalen via iDeal. (uiteraard 15 keer de cursuskosten).

2. Het bondsbureau ontvangt de aanmelding. Vervolgens wordt de opleidingscoördinator een mail gestuurd met een Excel bestand. Er kan enkele dagen zitten tussen de aanmelding en het toesturen van het Excel-bestand.

In dat bestand kunnen dan alle individuele gegevens gezet worden van de aan te melden cursisten. Het ingevulde Excel-bestand wordt retour gezonden aan Zeist.

Belangrijk is om alle gevraagde gegevens in te vullen!

3. Belangrijk: na een aanmelding en betaling ontvangt de aanvrager een .pdf bestand. Dat kan een korte brief zijn, maar kan ook (een deel van) het cursusmateriaal zijn.

Bij een aanmelding voor meerdere personen ontvangt dus alleen de opleidingscoördinator het .pdf bestand. In dit geval vragen we de opleidingscoördinator het .pdf ZELF door te sturen naar de aangemelde cursisten. Daar waar cursusmateriaal moet worden toegezonden (zoals boeken), gebeurt dat door de afdeling Opleidingen op het bondsbureau (aan de hand van de later aangeleverde gegevens in het Excel-bestand).

Procedure aanmelden + betalen van opleidingen door een coördinator voor één cursist.

Een opleidingscoördinator kan ook één cursist van zijn vereniging aanmelden. De procedure van betalen blijft hetzelfde. Om te voorkomen dat de naam van de coördinator op de opleidingslijst komt i.p.v. de aan te melden cursist moet u het volgende doen:

U moet een nieuwe account aanmaken met de gegevens van de aan te melden cursist. Dus nadat u de gekozen opleiding in het winkelwagentje heeft gedaan, en af wilt rekenen, logt u met deze gegevens in. Met name het mailadres is van belang.

-       Kiest u het mailadres van de aan te melden cursist, dan gaat alle info naar die persoon. Denkt u eraan om hem/haar te informeren dat u de aanmelding heeft gedaan en dat hij/zij een .pdf bestand ontvangt en moet openen binnen 4 dagen.

-       Kiest u uw eigen mailadres bij het invullen van de gegevens, dan krijgt u het .pdf bestand. U kunt dan dezelfde procedure volgen als bij punt 3 hierboven.

De betaling gaat (in dit geval) via de coördinator.